Slavnostní ceremonie

Česká republika letos slaví 30 let od svého vzniku. Období třech desítek let kontinuálního období suverenity, svobody a demokracie je v české moderní historii zcela bezprecedentní, důležitým faktorem pro dosažení tohoto milníku jsou bezesporu historicky nejvyšší bezpečnostní garance, založené na transatlantické vazbě a členství v Evropské unii.

Při příležitosti tohoto výročí se 20. června 2023 ve Španělském sále Pražského hradu pod záštitou prezidenta republiky uskutečnila slavnostní ceremonie, jejímž smyslem bylo důstojně připomenout třicet let trvání demokratické a úspěšné České republiky a zmínit v kontextu české historie význam bezpečnosti jako základního předpokladu jejího pokračování.

Na ceremonii byli pozváni zástupci široké společnosti, včetně nejvyšších ústavních činitelů, členů Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, diplomatického sboru, reprezentantů bezpečnostních sborů a složek Integrovaného záchranného systému, církví, akademické, či kulturní sféry.

Slavnostní ceremonie byla zahájena příchodem prezidenta České republiky Petra Pavla a jeho manželky Evy Pavlové za zvuku fanfár z opery Libuše. 

Následovala předmluva v podání historika doc. Jakuba Rákosníka a státní hymna České republiky. Svoje proslovy pak přednesli prezident České republiky Petr Pavel, předseda vlády České republiky Petr Fiala a po vystoupení Hudby Hradní stráže i náčelník Generálního štábu Armády České republiky genpor. Karel Řehka.

Posledním bodem programu byl proslov majitele holdingu Wikow Industry Martina Wichterleho na téma vztah mezi ekonomickou prosperitou, průmyslem a bezpečností.

Programem slavnostní ceremonie prováděl Martin Jonáš, moderátor České televize.

Záznam najdete v archivu ČT.

Po oficiálním ukončení programu se hosté přesunuli ze Španělského sálu do Rudolfovy galerie na Číši vína s nejvyššími státními představiteli. Přípitek přednesli prezident České republiky Petr Pavel a předseda spolku Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík.

Program

Příchod prezidenta České republiky
/Fanfáry z opery Libuše/

Předmluva k 30. výročí vzniku České republiky
doc. Jakub Rákosník, historik

Státní hymna České republiky

Vystoupení prezidenta České republiky Petra Pavla

Vystoupení předsedy vlády České republiky Petra Fialy

Vystoupení Hudby Hradní stráže

Vystoupení náčelníka Generálního štábu Armády České republiky
genpor. Karla Řehky

Vztah mezi ekonomickou prosperitou, průmyslem a bezpečností
Martin Wichterle, majitel holdingu Wikov Industry

 

 

Programem provázel Martin Jonáš, moderátor České televize.
Sledovat ceremonii živě jste mohli prostřednictvím vysílání České televize.
Záznam najdete v archivu České televize.