Velké příběhy v srdci Evropy

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

1918

Československo vzniklo 28. října, kdy vyhlásilo nezávislost na Rakousku-Uhersku

1989

Sametová revoluce 17. listopadu ukončila komunistickou vládu v zemi

1992

31. prosince byl završen proces zániku federativního státu Česko-Slovenska

1993

1. ledna nabylo Česko samostatnost jako nástupnický stát Československa, které se rozdělilo na Českou a Slovenskou republiku

1993

19. ledna se ČR stala členem OSN

1993

Prvním prezidentem samostatné České republiky se 26. ledna stal Václav Havel

1995

AČR se účastnila první mise NATO

1995

Při NATO začal působit první velvyslanec ČR

1996

V lednu ČR požádala o členství v EU

1996

Vznikl Senát Parlamentu ČR, první volby do Senátu se konaly v listopadu

1996

V prosinci ČR dostala nabídku stát se členem EU

1997

ČR dostala nabídku stát se členem NATO

1999

12. března se ČR stala členem NATO

2000

1. ledna 2000 byly v ČR vytvořeny kraje ústavním zákonem o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

2002

Jednání o vstupu ČR do EU byly ukončeny a bylo rozhodnuto o datumu vstupu

2002

21. a 22. listopadu se v Praze konal Summit NATO, na kterém dostalo pozvánku do Severoatlantické aliance 7 zemí východního bloku (Bulharsko, Estonsko, Litvu, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko)

2004

1. května se ČR stala členem Evropské unie

2004

V červnu se v ČR poprvé konaly volby do Evropského parlamentu

2007

21. prosince ČR vstoupila do Schengenského prostoru a byly zrušeny kontroly na vnitřních hranicích republiky

2009

ČR poprvé předsedala Radě EU

2013

V lednu se konala první přímá volba prezidenta ČR

2022

Od 1. července do 31. prosince ČR podruhé předsedá Radě EU

2023

Česko slaví 30 let samostatnosti